Subsidie

Logistic Force Academy is aangesloten bij diverse branchgerichte subsidiepunten zoals SOOB, STOOF en OOM.

Nieuw SOOB subsidiebeleid 2018

Bedrijven kunnen subsidie krijgen als zij opleidingen of trainingen afnemen bij een (voorlopig) gecertificeerde opleiderLogistic Force Academy is gecertificeerd opleider.

SOOB (het opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de sector transport en logistiek) stelt in 2015subsidie beschikbaar voor branche-kwalificerende opleidingen en themagerelateerde scholing. Voor dit jaar is dat een vast subsidiebedrag voor één praktijkdag van iedere chauffeur per cyclus (35 uur gedurende 5 c.q. 7 jaar) van de verplichte nascholing. 

Meer informatie over SOOB-subsidie.

Download hier de brochure 2018 van SOOB