TCVT-W404 (verplichte) modules A-B en/of C-D

Voor verlenging is het nodig dat de machinist in de voorliggende periode voldoende uren op de kraan heeft gedraaid en dat hij de verplichte 2 dagen bijscholing heeft gevolgd.

Voor wie?
Chauffeurs die in het bezit zijn van een TCVT certificaat.

Doelstelling
Aan het verrichten van hijswerkzaamheden met een autolaadkraan worden specifieke eisen gesteld. Hierbij is het dan ook van groot belang dat de kraanmachinist professioneel omgaat met de kraan en dat deze beschikt over het TCVT
certificaat Machinist Autolaadkraan met Hijsfunctie W4-04.
Het certificaat van Bekwaamheid heeft een geldigheidsduur van 5 jaar. Om in aanmerking te komen voor her certificering dient men minimaal iedere drie maanden het praktijkregister TCVT Praktijkregisterboekje (TCPR-boekje) bij te houden.
Buiten deze praktijkervaring dient de certificaathouder tenminste 2 scholingsdagen (4 dagdelen) te volgen bij een TCVT erkend opleidingsinstituut.
De eerste scholing dag moet plaatsvinden in de eerste 36 maanden van de periode van 5 jaar, de twee scholing dag moet na deze 36 maanden plaatsvinden van dezelfde periode. Men is verplicht het bijgehouden TCVT Praktijkregister en een geldig identiteitsbewijs mee te nemen naar de cursus.

Inhoud
De totale bijscholing bestaat totaal uit vier modules A t/m D.
A - Werkvoorbereiding en -uitvoering
B - Hijsgereedschappen
C - Veiligheid en milieu
D - Onderhoud en storingen

De cursusuren tellen mee voor zowel de bijscholing van de TCVT als voor de nascholing van code 95 wat geregistreerd wordt door de CCV.

Logistic Force Academy draagt zorg dat deze uren worden geregistreerd en/of aangemeld bij de CCV en TCVT.

Examen

Na afloop wordt geen examen afgenomen. Deelnemers krijgen een getuigschrift van Logistic Force Academy als bewijs van deelname
en een aantekening met stempel in het TCVT boekje.

De prijzen zijn inclusief trainingsmateriaal, certificaat met bijbehorende pas, examens en exclusief BTW en CCV registratiekosten van € 16,55 p.p.p.d.


Tijd:

1 dag (7 uur code 95)


Plaats:

Logistic Force / Incompany


Prijs:

€ 225,00 p.p.


Subsidie:

Vraag naar de mogelijkheden