Veiligheidsadviseur wegvervoer

De veiligheidsadviseur moet adviseren over de toepassing van de juiste regels. Daarnaast heeft de veiligheidsadviseur een controlerende en rapporterende taak. Gecertificeerde veiligheidsadviseurs dienen hun certificaat elke 5 jaar te verlengen. De opleiding Veiligheidsadviseur Wegvervoer her certificering bereidt de deelnemers voor op dit examen.


Voor wie?

Middenkaderpersoneel, dat verantwoordelijk is voor het vervoer en de overslag van gevaarlijke goederen. Veiligheidsadviseur Wegvervoer her certificering is bedoeld voor gecertificeerde veiligheidsadviseurs die hun certificaat moeten verlengen.


Resultaat

Deelnemers leren de actuele wet- en regelgeving op het gebied van gevaarlijke goederen kennen en zijn in staat deze toe te passen. Ook leren ze de risico’s en verantwoordelijkheden te (her)kennen die het werken met gevaarlijke goederen met zich meebrengt en weten ze noodzakelijke veiligheidsmaatregelen te nemen.


Inhoud

  • Internationale context en nationale wetgeving
  • Straf- en civielrechtelijke aansprakelijkheid
  • Kwaliteit en rapportage
  • Wegvervoer
  • Nationale wetgeving over het vervoer van gevaarlijke goederen
  • Verplichtingen afzender, vervoerder, ontvanger
  • Aanvullende nationale voorschriften
  • Kenmerking, etikettering en classificatie
  • ·Verpakkingen, IBC’s, tanks en containers

Examen

Na afloop wordt een examen door CCV afgenomen. 


De prijzen zijn inclusief trainingsmateriaal, certificaat met bijbehorende pas, examen en exclusief BTW en CCV registratiekosten van € 16,55 p.p.p.d.

Tijd:

5 dagen (28 uur code 95)
Plaats:

Locatie Logistic Force
Prijs:

€ 1.199,00 p.p.

maximaal 14 deelnemers per groep
Subsidie:

SOOB mogelijkheid: € 250,00