Veilig werken met gevaarlijke stoffen volgens IMDG

Vanaf 1 januari 2010 is een training in de IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code)verplicht voor walpersoneel.

De IMDG Code is de internationale code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee. Ook moeten betrokken bedrijven kunnen aantonen dat taakgerichte training is gevolgd, bijvoorbeeld door het bijhouden van een trainingsoverzicht. 


De Inspectie Verkeer en Waterstaat zal toezien op de naleving van deze verplichting. Het uitgangspunt is dat een werknemer alle artikelen van de IMDG Code kent die van toepassing zijn op de door hem uit te voeren taken. 


Reden voor het invoeren van deze verplichting is dat alleen kennis van ADR-regelgeving (vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg) onvoldoende is voor walpersoneel.

Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen per schip gelden bijzonderheden die ook van belang zijn voor walpersoneel. Zo zijn de krachten die op de lading werken anders aan boord van een schip en zijn er andere regels voor het samenvoegen van lading in containers.


Voor wie?

Personen die gevaarlijke stoffen behandelen voor het vervoer over zee.


Resultaat

 • Deelnemers worden bewust gemaakt van de veiligheidsvoorschriften en behandeling van gevaarlijke stoffen voor het vervoer over zee.
 • Inhoud
 • Wetgeving
 • Gevarenklassen en de gevaarseigenschappen
 • Classificatie van gevaarlijke stoffen
 • Vrijstellingen, waaronder de Limited en Excepted Quantities
 • Verpakkingen en transporttanks
 • Etikettering en kenmerking verpakkingen
 • Etikettering en kenmerking voertuigen, containers en transporttanks
 • De vereiste documenten
 • De voorgeschreven informatie op het vervoersdocument
 • Samen ladings-, scheidings- en stuwagevoorschriften


Examen

Na afloop wordt geen examen afgenomen. Deelnemers krijgen een getuigschrift van Logistic Force Academy als bewijs van deelname. Dit getuigschrift voldoet aan de eisen van hoofdstuk 1.3 IMDG.


De prijzen zijn inclusief trainingsmateriaal, certificaat met bijbehorende pas en exclusief BTW en CCV registratiekosten van € 16,55 p.p.p.d.
Tijd:

1 dag (7 uur code 95)
Plaats:

Tilburg
Prijs:

€ 179,00 p.p. 

maximaal 20 deelnemers per groep
Subsidie:

Vraag naar de mogelijkheden