VCA

Als bedrijf is het noodzakelijk bij levering aan VCA-gecertificeerde bedrijven, te kunnen aantonen dat de medewerkers in het bezit zijn van een erkend veiligheidscertificaat VCA basis. De persoon die als aanspreekpunt van deze medewerkers fungeert,  dient over een VCA – VOL certificaat te beschikken.


Voor wie?

Operationele medewerkers die werken voor opdrachtgevers die het VCA- certificaat verplicht stellen.


Duur opleiding

1 dag


Resultaat

De cursist krijgt inzicht in alle veiligheidsaspecten waarmee hij bij het werken voor VCA gecertificeerde bedrijven te maken krijgt. Als het examen met goed gevolg wordt afgelegd, wordt het diploma Basisveiligheid VCA  of het VCA-VOL indien van toepassing uitgereikt.


Inhoud

  • Arbeidsomstandighedenwetgeving
  • Risico’s en preventie
  • Gevaarlijke stoffen
  • Machines en gereedschappen
  • Hijsen en tillen
  • Werken op hoogte
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen
  • Brand
  • Explosiegevaar
  • Elektriciteit


Examen

Na afloop wordt een examen afgenomen. Bij voldoende beoordeling van het examen wordt het diploma Basisveiligheid VCA

of het VCA–VOL uitgereikt. Het diploma heeft een geldigheidsduur van 10 jaar.


Deelnemers

Maximaal 20 deelnemers per groep.


Richtlijn vakbekwaamheid (code 95)

Deze opleiding telt mee voor 7 uur theorie voor de verplichte nascholing beroepschauffeurs.

De prijzen zijn exclusief BTW en CCV registratiekosten van € 17,10 p.p.p.d.

Tijd:

1 dag

(7 uur Code 95)
Plaats:

Logistic Force
Prijs:

€ 179,- p.p.
Subsidie:

Vraag naar de mogelijkheden voor subsidie