Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen

Voor het werken met gevaarlijke stoffen geldt de verplichting dat bij opslag en overslag van deze werkzaamheden ten minste één deskundig persoon aanwezig moet zijn. Deze heeft tot taak het toezicht houden op de naleving van de voorschriften en de controle uitoefenen op stoffen die in het bedrijf aanwezig zijn.


Voor wie?

Medewerkers van op- en overslagbedrijven, expeditiebedrijven, distributiecentra en chemische bedrijven die betrokken zijn bij het behandelen van gevaarlijke goederen, zoals voormannen, loodsbazen en chefs expeditie.


Resultaat

Deelnemers leren om gevaarlijke goederen juist te behandelen en op te slaan. Ook weten ze hoe te handelen bij calamiteiten als brand, lekkage en ongevallen.


Inhoud

 • Behandeling, samenlading en stuwage van gevaarlijke stoffen
 • Lading-en opslaginstructies
 • Brand en brandbestrijding
 • PGS-15
 • Ongevalpreventie en persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Meldingsprocedure ongevallen en incidenten
 • Praktijktraining brand-en calamiteitenbestrijding
 • Nationale en internationale wetgeving
 • Definities en begrippen
 • Eigenschappen en indeling van gevaarlijke stoffen
 • Verpakking en etikettering


Examen

Na afloop wordt een examen door CCV afgenomen. Bij voldoende beoordeling van het examen wordt het certificaat Vakbekwaamheid Behandeling Gevaarlijke Stoffen uitgereikt. Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 5 jaar.


De prijzen zijn inclusief trainingsmateriaal, certificaat met bijbehorende pas, examens en exclusief BTW en CCV registratiekosten van € 16,55 p.p.p.d.

Tijd:

1 dag (7 uur code 95)
Plaats:

Locatie Logistic Force /

Incompany
Prijs:

€ 179,00 p.p.
Subsidie:

Vraag naar de mogelijkheid