Theorie rijopleiding C

Het opleidingstraject voor het C rijbewijs ziet er als volgt uit:

 • 6 dagen les met Theorie- examen Rijbewijs + Vakbekwaamheid deel 1 (Verkeer & Techniek): 50 meerkeuzevragen
 • 3 dagen les met Theorie-examen Vakbekwaamheid C deel 2 (Administratie): 50 meerkeuzevragen
 • 1 dag met Theorie-examen Vakbekwaamheid C deel 3:(Administratie): drie cases met elk 15 gesloten vragen
 • 24 uur rijles met Praktijkexamen C
 • Praktische toets C (Logistic Force Academy neemt deze toets af onder toezicht van CCV.)
 • Toets besloten terrein C (Logistic Force Academy neemt deze toets af onder toezicht van CCV.)

ls u in het bezit bent van geldige uitslagen van de bovenstaande examens én praktijktoetsen, dan heeft u recht op afgifte van een rijbewijs C (mits medisch akkoord) met code vakbekwaamheid. 

Als u in het bezit bent van een rijbewijs C met code vakbekwaamheid, kunt u ook het praktijkexamen doen voor het rijbewijs CE (trekker oplegger of vrachtauto met aanhangwagen).

De code vakbekwaamheid wordt, na het behalen van het CE rijbewijs, dan ook achter de categorie CE op het rijbewijs geplaatst. 

Om met een vrachtauto te mogen rijden dient u te beschikken over voldoende theoretische kennis. 


De theorieopleiding bestaat uit de volgende onderdelen: 

1. Rijbewijs en Vakbekwaamheid deel 1 (6 dagen)

    RV1: Theorie over Verkeer en Techniek

 • Kennis van en inzicht in de risico’s die het besturen van het motorvoertuig met zich meebrengen
 • Kennis van de gedragsregels die gelden bij het gebruik van de openbare weg
 • Kennis van de verkeersregels en relevante bepalingen in de verkeerswetgeving
 • Kennis van en inzicht in de werking en opbouw van de vrachtauto/ autobus

2. Vakbekwaamheid deel 2 (3 dagen)

    V2C: Theorie over administratie. (overige zaken en kennis inzake het goederenvervoer)


3. Vakbekwaamheid deel 3 (1 dag)

    V3C: betreft drie casestudies over o.a. milieu, veiligheid en gedrag

 • Kennis van de wet goederenvervoer over de weg
 • Kennis van de verplichte documenten die het vervoer begeleiden
 • Kennis van de Arbo wetgeving en Arbeidstijdenbesluit
 • Kennis van de markt en het imago van het beroepsgoederenvervoer

Na een voldoende resultaat voor deel 1 en deel 2 wordt de kandidaat toegelaten voor het praktijkexamen.


Als u geen beroepschauffeur wordt, en minder als 12 uur per week gaat rijden dan hoeft u onderdeel 3 niet te volgen.


De prijzen zijn inclusief trainingsmateriaal, examens en exclusief BTW.Duur:      

10 dagenPlaats:     

Logistics Force
Prijs:       

€ 1.000,00 p.p.
Subsidie:  

Vraag naar de mogelijkheden